לצד מערכת גג צומח או לבד, אנו מציעים מערכת שכבות ותשתית לחיפוי והגנה על הגג, תוספת לבידוד התרמי יחד עם ויסות והשהיית נגר. המערכת כוללת יישום של 100% חצץ ממוחזר גרוס ושטוף, בשיתוף GREENMIX מקבוצת בני וצביקה. 

המערכת קלה ליישום ומתאימה לבנייה חדשה או ותיקה.